Kurs RD-5/11 rozpoczęty. - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs RD-5/11 rozpoczęty.

Data publikacji 06.05.2011

W dniu 4 maja w Centrum Szkolenia Policji przywitano grupę 31 policjantów, którzy do 27 lipca 2011 r. uczestniczyć będą w kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego.

       Szkolenie przygotowuje policjantów do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego. W trakcie szkolenia słuchacze będą też doskonalić umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, posługiwania bronią palną i rozwijania ogólnej sprawności fizycznej.

Agnieszka Sałkowska ZRD

zdj. Mariusz Mazewski ZSS