Zakończenie służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie służby

Data publikacji 22.04.2011

Po 23 latach służby w Policji mł. insp. Bogdan Maćkowski podjął decyzję o przejściu na zaopatrzenie emerytalne. W czwartek, na odprawie służbowej kadry kierowniczej pożegnał go Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka oraz Zastępca Komendanta ds. Logistycznych nadkom. Anna Gołąbek.

   

           mł. insp. Bogdan Maćkowski służbę w Policji rozpoczął w 1988 roku.

            W Centrum Szkolenia Policji pracował od 1 września 2009 r., początkowo na stanowisku Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Transportu następnie, od 17 marca 2010 r. do 4 marca 2011 r., pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta ds. Logistycznych.

            Doskonały organizator i praktyk policyjny. Obowiązki służbowe wykonywał zawsze w sposób profesjonalny  i z dużym zaangażowaniem.

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS