Szkolenie zawodowe podstawowe w Sułkowicach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie zawodowe podstawowe w Sułkowicach

Data publikacji 21.04.2011

13 kwietnia br., słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego wraz z opiekunami podkom. Katarzyną Winnicką i mł.asp. Elżbietą Parzych odwiedzili Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

          Celem wycieczki było poznanie zagadnień związanych z tresurą psów służbowych.

          Informacje na temat kursów realizowanych w Sułkowicach i specyfiki pracy z psem służbowym przekazał słuchaczom nadkom. Mariusz Wziątek – nauczyciel policyjny ZKP.

          W Sułkowicach tresowane są psy patrolowe oraz patrolowo-tropiące, które poza przygotowaniem do działań prewencyjnych nabywają umiejętność tropienia śladów ludzkich. Kolejną grupę stanowią psy do zadań specjalnych, które w obliczu rosnącej przestępczości związanej z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru tresowane są do wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych oraz zapachu zwłok ludzkich, na lądzie i w wodzie, a także do identyfikacji śladów zapachowych ludzi.

          Preferowane rasy psów pracujących w Policji, to między innymi: owczarek niemiecki, owczarek belgijski i labrador.

          Podczas wizyty słuchacze SZP-1/11/I/2 i SZP-4/10/IX/4 mieli okazję przyjrzeć się pracy nauczycieli policyjnych oraz słuchaczy ZKP, a także obejrzeć pokaz przygotowany przez asp. A. Walaska.

słuchacze SZP-1/11 I/2

zdj. ze zbiorów słuchaczy SZP-1/11 I/2 i SZP-4/10 IX/4