Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przyszli policjanci na rekonesansie w Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 18.04.2011

W ubiegły piątek, 15 kwietnia br., grupa 120 uczniów klas o profilu policyjnym ze szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyła w przedsięwzięciu edukacyjnym przygotowanym przez Centrum Szkolenia Policji. Młodzież powitał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka.

          Zorganizowanie, w jednym dniu, spotkania dla młodzieży wszystkich szkół, z którymi CSP podpisało umowę o współpracy pozwoliło przygotować ciekawą ofertę dydaktyczno-wychowawczą i jednocześnie skorelować ją z działalnością dydaktyczną naszej jednostki.

           W programie skierowanym do młodzieży znalazły się tematy dotyczące zagrożeń cyberprzemocą w Internecie, profilaktyki uzależnień z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej, zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz problematyki związanej z kryminalistycznym badaniem miejsca zdarzenia. Omówiono również procedurę przeprowadzania etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

          W drugiej części spotkania nauczyciele policyjni CSP zaprezentowali uczniom umiejętności z zakresu kierowania ruchem drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz tresury psów służbowych i działań zespołowych Policji.

           Na hali sportowej, pod czujnym okiem nauczycieli z Zakładu Interwencji Policyjnych, uczniowie mogli przystąpić do testu sprawności fizycznej, tj. pokonać tor przeszkód taki sam, jaki pokonują osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji.

             Przekazywane na bieżąco pochlebne opinie i uśmiechnięte twarze uczniów, to dowód na to, że wizyta w CSP należała do udanych.

 

Hanna Grochowska

zdj. Roman Majewski WP