Komendant Centrum Szkolenia Policji z wizytą we Francji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Centrum Szkolenia Policji z wizytą we Francji

Data publikacji 12.04.2011

W dniach 6 – 10. 04.2011 r. delegacja w składzie: insp. dr Roman Stawicki – Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, nadkom. Przemysław Bagiński – kierownik sekcji Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, asp. Adam Roguski – młodszy wykładowca Zakładu Taktyki i Techniki Interwencji oraz mł. asp. Magdalena Błażejak – młodszy wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej (tłumacz) uczestniczyła w spotkaniu przygotowawczym w ramach Projektu Międzykulturowych Spotkań Policjantów Niemiec, Francji i Polski w Nimes (Francja).

           Było to spotkanie przygotowawcze do Seminarium Trójstronnego, które odbędzie się w czerwcu bieżącego roku we francuskiej Szkole Policji w Nimes. Podczas spotkania zarówno przedstawiciele Szkoły Policji w Güstrow jak i delegacja z CSP została zapoznana ze strukturą, działalnością szkoły i zadami funkcjonowania Szkoły Policji w Nimes, rodzajami realizowanych kursów, z bazą dydaktyczną i zapleczem socjalnym szkoły.

            W trakcie rozmów stronie francuskiej przewodniczył Dyrektor Szkoły Policji w Nimes Pan Henri Castets a stronie niemieckiej Przewodniczący Związków Zawodowych Policji Landu Meklemburgii i Pomorza Przedniego Pan Michael Silkeit.

            Głównym punktem spotkania było wypracowanie uzgodnień dotyczących zawartości merytorycznej oraz programu seminarium młodych policjantów. Dyskutowano również o zasadach udziału i terminie spotkania.

 

 

 

 Magdalena Błażejak ZSP

 

zdj. Przemysław Bagiński

 Adam Roguski