Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji. - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji.

Data publikacji 04.04.2011

Od 7 marca do 1 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Policji realizowany był kurs specjalistyczny w zakresie taktyki i technik interwencji.

          Celem kursu było przygotowanie policjantów do samodzielnego prowadzenia, w jednostkach organizacyjnych Policji, zajęć oraz egzaminowania policjantów w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.

          Policjanci, którzy przeszli z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne zostali na cztery tygodnie słuchaczami CSP. Szkolenie charakteryzowało się dużą intensywnością zajęć. Przez osiem godzin dziennie kandydaci na instruktorów doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji, podstaw prawnych i praktycznych zasad przeprowadzania interwencji oraz kształtowali umiejętności metodyczne.

          Nauczyciele policyjni Zakładu Interwencji Policyjnych w ramach zajęć fakultatywnych zorganizowali dla słuchaczy zajęcia dotyczące zapobiegania urazom. Kilkugodzinne zajęcia przeprowadził specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej Pan Krystian Przybysz.

          Kurs zakończył się dwudniowym egzaminem, który składał się z trzech zadań: pokazu umiejętności technicznych, taktyki zatrzymania osoby oraz samodzielnego prowadzenia lekcji. Wszyscy uczestniczyli zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym i mogą się dzielić wiedzą oraz umiejętnościami z kolegami ze swoich macierzystych jednostek Policji.
          Za realizację zajęć na kursie byli odpowiedzialni specjaliści z Zakładu Interwencji Policyjnych : podinsp. Edyta Witkowicz i st. sierż. Andrzej Wiśniewski.

 

Tomasz Maczuga - Zastępca Kierownika ZIP

Zdj. Edyta Witkowicz, Andrzej Wiśniewski ZIP