Witamy Zastępcę Komendanta! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Witamy Zastępcę Komendanta!

Data publikacji 04.04.2011

1 kwietnia br., na odprawie służbowej kadry kierowniczej, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki przedstawił nadkom. Annę Gołąbek, ktorej powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta ds. logistycznych szkoły.

          Komendant Główny Policji z dniem 1 kwietnia 2011 r. powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta ds. logistycznych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie nadkom. Annie Gołąbek, ekspertowi Zespołu Koordynacji i Nadzoru nad Szkoleniem Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia KGP.

          Nadkom. Anna Gołąbek służbę w Policji rozpoczęła w 1998 roku, z wykształcenia jest prawnikiem.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS