Policja na łodziach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja na łodziach

Data publikacji 29.11.2010

Zakończyła się ostatnia w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych – TNŁ – 2/10. Potrzeba przeprowadzenia takiego kursu zrodziła się po powodzi w 1997 r.

        Mimo, iż około 600 policjantów posiadało uprawnienia do prowadzenia łodzi, okazało się, że nie wszyscy z nich są przygotowani do tego, by wypłynąć na nieznany akwen w trudnych warunkach pogodowych i hydrologicznych. Dlatego też tego rodzaju kursy odbywają się jesienią, na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich z wykorzystaniem Bazy Szkoleniowej w Kalu, a zajęcia realizowane są głównie w porze nocnej. Warunki pogodowe, jakie panują w jesienią, umożliwiają podniesienie stopnia trudności ćwiczeń. W kursie mogą uczestniczyć policjanci, którzy odbyli przeszkolenie z zakresu pełnienia służby na wodach i terenach przywodnych lub prowadzenia łodzi służbowych oraz pełnili służbę z wykorzystaniem łodzi służbowej.

        27 listopada br. Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki pożegnał słuchaczy kursu TNŁ-2/10.

        W trakcie 12 dni  pobytu w naszej jednostce szkoleniowej policjanci mieli możliwość poznania urządzeń nawigacyjnych, pracy z mapami i specjalistycznym sprzętem ratunkowym. Swoją wiedzę wykorzystali w praktyce prowadząc łodzie policyjne na trasie rejsu Kal - Okartowo.  19 i 20 listopada br. operatorzy K38 z Gdyńskiego WOPR, przybliżyli słuchaczom zagadnienia dot. obsługi i wykorzystania skuterów wodnych w pracy policji. Podczas ćwiczeń, do   podejmowania z wody i transportowania poszkodowanych wykorzystano skutery wyposażone w platformy. Kolejnym etapem doskonalenia umiejętności pływania na skuterze wodnym było zatrzymanie i kontrola jednostek pływających oraz abordaż. Mimo niesprzyjającej pogody wszyscy kursanci chętnie wchodzili do wody, która miała temperaturę 60C.

        Po zakończeniu doskonalenia  policjanci otrzymali świadectwa ukończenia kursu oraz wpis w książeczkach WOPR „stażysta ratowniczego skutera wodnego” i „operator ratowniczego skutera wodnego”.

        Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy! Do zobaczenia na kolejnych kursach!

 

Łukasz Długołęcki ZSS/Hanna Grochowska

zdj. Łukasz Długołęcki