Absolwenci RD-6/10 pożegnali się ze szkołą - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Absolwenci RD-6/10 pożegnali się ze szkołą

Data publikacji 25.11.2010

23 listopada br. 64 funkcjonariuszy Policji ukończyło w Centrum Szkolenia Policji kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego oznaczony symbolem RD-6/10.

       Świadectwa ukończenia kursu wręczył Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych CSP mł. insp. Jarosław Gałuszka.

       W uroczystym wręczaniu świadectw uczestniczyli także Z-ca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP – nadkom. Rafał Kozłowski, Radca Biura Ruchu Drogowego KGP – mł. insp. Józef Syc, Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego – mł. insp. Elżbieta Kołodziejska – Powalska, Naczelnik Wydziału Dowodzenia – mł. insp. Marek Rybka, Z-ca Kierownika ZRD – podinsp. Dariusz Boruszewski, Dowódca Kompanii WD – kom. Marzenna Chudy oraz podinsp. Mariusz Kozicki i nadkom. Marek Pilaciński – st. wykładowcy ZRD.

       Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskanych ocen!

 

Hanna Grochowska

zdj. Roman Majewski WP