Witamy w Centrum Szkolenia Policji! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Witamy w Centrum Szkolenia Policji!

Data publikacji 23.11.2010

23 listopada br., w Centrum Szkolenia Policji 175 policjantów rozpoczęło naukę na szkoleniu zawodowym podstawowym oznaczonym symbolem SZP-4/10.

    Słuchaczy powitali: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski, Kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych, Przewodniczący Zespołu Pedagogicznego i jego Zastępca oraz nauczyciele policyjni.

    W swoim wystąpieniu Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki podkreślił m.in., że na efekty kształcenia wpływają takie czynniki, jak infrastruktura szkoły oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny zarówno kadry, jak i słuchaczy.

    Wypowiedź Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosława Gałuszki dotyczyła przede wszystkim skierowanej do słuchaczy oferty zajęć pozaprogramowych, konsultacji przedmiotowych i możliwości działalności w Samorządzie Słuchaczy. Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych wskazał też na konieczność systematycznego nabywania wiedzy i przestrzeganie obowiązujących słuchaczy przepisów.

    Dziś po raz pierwszy funkcjonariusze mieli możliwość pobierania nauki na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów oraz osób, które zaliczą z wynikiem pozytywnym test wiedzy obejmujący treści kształcenia wybrane ze szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

    Wybrane kierunki studiów, to prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

    Nowy rodzaj szkolenia powstał dzięki Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2010 r. zmieniającemu Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń  zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. 

    Warunkiem uczestniczenia w skróconym szkoleniu (4 miesiące i 3 tygodnie)  było zaliczenie testu wiedzy obejmującego swoim zakresem treści kształcenia określone przez Komendanta Głównego Policji. Nikt spośród  przystępujących do testu wiedzy nie zaliczył go na ocenę pozytywną. Osoby te dołączyły do grupy pozostałych 94 funkcjonariuszy i będą  nabywały wiedzę i umiejętności zgodnie z programem szkolenia zawodowego podstawowego policjantów przez okres 6 miesięcy i 1 tygodnia.

    Wszystkim słuchaczom życzymy, jak najlepszych wyników w nauce!

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS