Witamy Zastępcę Komendanta ds. Dydaktycznych! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Witamy Zastępcę Komendanta ds. Dydaktycznych!

Data publikacji 16.11.2010

15 listopada br., na odprawie służbowej kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Policji, Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki przedstawił mł. insp. Jarosława Gałuszkę - Zastępcę Komendanta ds. Dydaktycznych.

     Komendant Główny Policji z dniem 15 listopada br.,  powierzył mł. insp. Jarosławowi Gałuszce, dotychczasowemu Kierownikowi Zakładu Służby Prewencyjnej Szkoły Policji w Katowicach, pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji.  

     Mł. insp. Jarosław Gałuszka służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. W 1995 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Po zakończeniu nauki w WSPol pracował  w służbie kryminalnej, w  Komisariacie Policji w Czechowicach Dziedzicach, gdzie od 1998 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta.

     Od 2000 roku mł. insp. Jarosław Gałuszka związany jest ze szkolnictwem policyjnym. Ten okres służby zaczął od stanowiska wykładowcy w ówczesnym Zakładzie Nauk Prawnych i Taktyki Kryminalistycznej. Następnie był ekspertem w Wydziale Metodyki i Organizacji Szkolenia. Od 2005 roku Zastępca Kierownika Zakładu Prawa i Psychologii. Od 1 czerwca 2006 roku do 14 listopada br., pełnił funkcję Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej w Szkole Policji w Katowicach.

     Mł. insp. Jarosław Gałuszka z wykształcenia jest prawnikiem. Ponadto, na Uniwersytecie Śląskim, ukończył podyplomowe studia pedagogiczne, a także studia z zakresu zarządzania i umiejętności menadżerskich.

           

Hanna Grochowska