Zmiana na stanowisku Komendanta - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana na stanowisku Komendanta

Data publikacji 03.11.2010

Dziś, w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego, zaproszonych gości, kadry i słuchaczy szkoły insp. Arkadiusz Brzozowski przekazał obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Romanowi Stawickiemu.

    Po blisko 25 latach służby insp. Arkadiusz Brzozowski podjął decyzję o przejściu na zaopatrzenie emerytalne. Od dziś Komendantem CSP jest insp. Roman Stawicki.

    W czasie uroczystości insp. Arkadiusz Brzozowski podziękował pracownikom szkoły za współpracę. W swoim wystąpieniu podkreślił kompetencje kadry CSP i jej zaangażowanie w realizację stawianych przed szkołą zadań.

    Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Waldemar Jarczewski, w imieniu Komendanta Głównego Policji i własnym, podziękował insp. Arkadiuszowi Brzozowskiemu za długoletnią służbę i osiągnięte sukcesy. Komendantowi CSP insp. Romanowi Stawickiemu pogratulował objęcia nowego odpowiedzialnego stanowiska oraz życzył powodzenia, oraz skutecznej i efektywnej realizacji postawionych przed nim zadań służbowych.

    Wystąpienie Komendanta CSP insp. Romana Stawickiego zawierało wiele słów uznania dla dotychczasowego dorobku naszej szkoły. Komendant wyraził też nadzieję na efektywną współpracę w zakresie realizacji różnorodnych przedsięwzięć szkoleniowych.

    Uroczystość zakończyła się defiladą, w której wzięły udział pododdziały szkolne, a także kadra dydaktyczna szkoły i Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

    Komendantowi CSP insp. Romanowi Stawickiemu życzymy wielu sukcesów zawodowych zmierzających do ugruntowania pozycji CSP, jako nowoczesnej jednostki szkoleniowej.

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS