Specjaliści do spraw nieletnich - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Specjaliści do spraw nieletnich

Data publikacji 28.10.2010

27 października br., w Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów w specjalności do spraw nieletnich.

     20 funkcjonariuszy zostało przygotowanych do wykonywania zadań zawodowych w komórkach organizacyjnych do spraw nieletnich i patologii społecznej.

     Od 23 sierpnia do 27 października br., słuchacze poznawali zagadnienia z zakresu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących nieletnich, prowadzenia rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń, podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej dziecka oraz realizowania działań profilaktycznych.

     W czasie pobytu w CSP słuchacze kursu DSN-2/10 uczestniczyli w przeprowadzeniu III Pikniku Rodzin Zastępczych, który odbył się na terenie naszej szkoły, pracowali też nad koncepcją i realizacją poradnika dla gimnazjalistów. W poradniku znalazły się zagadnienia dot. odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne i przejawy demoralizacji. Poruszono w nim również kwestie zagrożeń z jakimi może zetknąć się młodzież – m.in. uzależnienia i przemoc.

     Świadectwa ukończenia kursu absolwentom wręczyli: Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski, Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorz Perz oraz kom. Wanda Mende Przewodnicząca Zespołu Pedagogicznego.

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS