Pożegnaliśmy SZP-2/10! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnaliśmy SZP-2/10!

Data publikacji 27.10.2010

Wczoraj pożegnaliśmy słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego - SZP-2/10. 218 spośród 244 osób mogło cieszyć się pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego.

     W uroczystym zakończeniu szkolenia udział wzięli: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski, kadra dydaktyczna, a także rodziny i bliscy słuchaczy. Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Prezydenta Miasta Legionowa Pan Piotr Zadrożny oraz Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Wojciech Wołkowicz.

      Uroczystości, której dowódcą był mł. insp. Marek Rybka – Naczelnik Wydziału Dowodzenia towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

      Wszystkim absolwentom życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w służbie!

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS