Zaopatrzenie jednostek Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaopatrzenie jednostek Policji

Data publikacji 20.10.2010

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się dwudniowa narada Naczelników wydziałów właściwych ds. zaopatrzenia. W spotkaniu, które rozpoczął Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP podinsp. Piotr Kucia uczestniczy również Zastępca Komendanta ds. Logistycznych CSP mł. insp. Bogdan Maćkowski.

        W pierwszym dniu obrad zaprezentowano zadania realizowane prze Biuro Logistyki Policji KGP. Omówiono zagadnienia związane z zaopatrywaniem jednostek Policji w umundurowanie, materiały i sprzęt uzbrojenia, sprzęt techniki policyjnej oraz transportowy – zakupy, dystrybucja, koordynacja, nadzór. Dyskutowano na temat najistotniejszych kwestii dotyczących logistyki.

        W jutrzejszym dniu zaproszeni producenci zaprezentują wyposażenie specjalne, m.in. sprzęt techniki policyjnej.

 

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS