Analiza kryminalna - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Analiza kryminalna

Data publikacji 19.10.2010

Od 18 do 22 października br., w Centrum Szkolenia Policji odbywa się szkolenie z zakresu analizy kryminalnej przeprowadzane w ramach Oferty szkoleniowej Policji polskiej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

           Przedsięwzięcie, w którym uczestniczy delegacja z Ukrainy zorganizowane zostało przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP, a także Wydział Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji CSP.

          W inauguracji szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Rafał Łysakowski, Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP mł. insp. Waldemar Ignaczak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Analizy Kryminalnej BWK KGP kom. Robert Malinowski.

            W programie znalazły się  zagadnienia dotyczące m.in., metod i technik analitycznych oraz zastosowania specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Przewidziana jest również wizyta studyjna w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KSP i Wydziale Analizy Kryminalnej BWK KGP, połączona z prezentacją realizowanych analiz.

 

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS