Trenażer komputerowy dla policjantów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trenażer komputerowy dla policjantów

Data publikacji 18.10.2010

W czwartek, 14 października br., między Instytutem Maszyn Matematycznych, a Centrum Szkolenia Policji została podpisana umowa użyczenia sprzętu.

          

        W podpisaniu umowy uczestniczyli: ze strony IMM prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski i dr inż. Marek Kacprzak, ze strony CSP Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski oraz Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych podinsp. Robert Rodziewicz.

        Zakład Szkoleń Specjalnych został wyposażony w nową pomoc dydaktyczną – trenażer komputerowy przeznaczony do szkolenia operatorów robota interwencyjno-inspekcyjnego Inspector, będącego na wyposażeniu CSP. Trenażer składa się z dwóch komputerów klasy PC, monitora ekranowego o przekątnej 30 cali i rzeczywistego pulpitu sterowania robota Inspector. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia prowadzenie szkoleń operatorów przez wykonywanie zadań szkoleniowych w formie gier komputerowych, dla których określona jest misja do wykonania, dopuszczalny czas realizacji i punktacja karna za działania operatora uznane przez instruktora szkolenia za błędne.

        Zastosowanie trenażera komputerowego do celów szkoleniowych usprawni proces doskonalenia umiejętności manualnych operatorów robota, wypełniając lukę między szkoleniami wykorzystującymi prezentacje multimedialne, a szkoleniami prowadzonym przy użyciu rzeczywistego robota, drogiego i trudno dostępnego. Trenażer umożliwia prowadzenie inteligentnego e-treningu, tzn. takiego w którym wybór kolejnych zadań szkoleniowych do wykonania zależy od oceny faktycznych umiejętności szkolonego operatora, przy czym szkolenie może być prowadzone także zdalnie, przy użyciu Internetu.

        Oprogramowanie trenażera zostało utworzone przez specjalizowaną platformę informatyczną, która powstała jako wynik projektu badawczego rozwojowego „Platforma do projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowych do robotów mobilnych inspekcyjno-interwencyjnych” (nr projektu OR 0000 4604, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski), zrealizowanego wspólnie przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów i Instytut Maszyn Matematycznych.

 

 

dr inż. Marek Kacprzak IMM/Hanna Grochowska WP

zdj. Adam Cholewski ZSS