Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa Komendantów Powiatowych, Rejonowych i Miejskich Policji

Data publikacji 07.10.2010

W Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, z Komendantami Powiatowymi, Rejonowymi oraz Miejskimi Policji spotkali się dzisiaj: Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski i nadinsp. Andrzej Trela.

    W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektorzy Biur KGP oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski.

    Narada rozpoczęła się od wystąpienia nadinsp. Andrzeja Treli na temat Efektów zarządzania kosztami w 2010 roku oraz Planowanego budżetu na 2011 rok.

    Kolejny etap spotkania, to wprowadzenie do paneli dyskusyjnych: kryminalnego - nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, prewencyjnego - nadinsp. Waldemar Jarczewski i logistycznegonadinsp. Andrzej Trela.

    Kontynuacja i podsumowanie dyskusji oraz całości narady, nastąpi w drugim, ostatnim jej dniu.

 

Na podsumowanie spotkania, w dniu 8 października br., przybył Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk 

 

 

Hanna Grochowska

Foto: M. Hańczuk ZKP