GAMBIT w CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 07.12.2006

W dniu dzisiejszym w MCSSP rozpoczęły się dwudniowe warsztaty szkoleniowe poświęcone realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT na lata 2005 – 2007 – 2013. Tematem warsztatów jest rola i zadania Policji w dalszej realizacji programu. Biorą w nich udział policjanci RD, którym założenia GAMBIT – u są najbliższe z racji wykonywania zadań służbowych. 

Przypomnijmy: wdrożenie programu brd stało się koniecznością przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, która zajęła jasne, krytyczne stanowisko w sprawie bardzo wysokiego zagrożenia życia i zdrowia w naszym ruchu drogowym. W 1991 roku wskaźnik zagrożenia na polskich drogach wynosił w Polsce 23 osoby/100 tys. mieszkańców, natomiast ten sam wskaźnik dla krajów unijnych wynosił wówczas 12 osób/100 tys. Prace nad opracowaniem krajowego programu brd sięgają początku lat 90- tych. W 1993 r. Rząd powołał Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na której pierwszym posiedzeniu przedstawione zostały założenia programu poprawy bezpieczeństwa na drogach GAMBIT.

Ostatecznie został on przyjęty w dniu 8 maja 2001 roku jako program bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla Polski na lata 2001 – 2010. Wytyczono cel programu: zmniejszenie do 2010 roku liczby ofiar śmiertelnych, do co najwyżej 4000 liczby osób rocznie. Przyjmując krajowy program Polska zrealizowała I etap prac systemowych wg. tzw. strategii odgórnej. Następnym etapem były prace wdrożeniowe, w tym formułowanie programów wojewódzkich i inicjowanie działań na poziomie regionalnym i lokalnym. W realizacji programu olbrzymie znaczenie mają działania Policji, która stała się jednym z najważniejszych partnerów w jego realizacji. Stad biorą się policyjne działania: „Bezpieczny powrót”, „Znicz”, „Kabotaż”, „Pomiar”, „Prędkość”, czy „Zapnij pasy” – to niektóre z policyjnych akcji, które znane są każdemu użytkownikowi drogi.

Dzisiejsze warsztaty mają charakter szkoleniowy i wytyczają dalsze formy i metody pracy policjantów RD na drogach naszego kraju.

podinsp. Anna Galant, rzecznik CSP