Podwodne pożegnanie lata… - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podwodne pożegnanie lata…

Data publikacji 23.09.2010

18.09.br., w bazie szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji w miejscowości Kal, zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów – kandydatów na nurków.

 

     13 funkcjonariuszy Policji zdobyło kwalifikacje płetwonurka P1 LOK-CMAS, które zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych przepisach MSWiA w sprawie wykonywania prac podwodnych, są przepustką do uczestnictwa w kursie na młodszych nurków.
     Kurs trwał trzy tygodnie. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem kursu sprawował Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych, podinsp. Robert Rodziewicz.
Nauczanie rozpoczęło się od przekazania zagadnień teoretycznych, później realizowane były ćwiczenia praktyczne na pływalni. Zajęcia prowadzili doświadczeni nurkowie – instruktorzy zarówno z ZSS, jak i jednostek terenowych Policji.
Pierwszy etap kursu zakończył się sprawdzianem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa podczas prowadzenia płetwonurkowania. Następnie słuchacze przejechali do zamiejscowego ośrodka szkolenia w Kalu, gdzie prowadzono dalsze zajęcia, już na wodach otwartych.
Ten etap szkolenia okazał się szczególnie trudny z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (słaba widoczność i niska temperatura wody).Ćwiczenia były prowadzone między innymi na jeziorze Mamry i najgłębszym jeziorze w Polsce Hańcza. Nietypowym lecz bardzo ciekawym było nurkowanie w śluzie w miejscowości Przerwanka.
     W chwilach wolnych od zajęć zwiedzaliśmy ciekawe obiekty poznając piękno przyrody i historię Mazur (m.in.: Wiadukty w Stańczykach, Piramidę w Rapie) .
     Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i zdobyciem uprawnień płetwonurka.
 
Piotr Brzezinka ZSS/Hanna Grochowska WP
Foto:Piotr Brzezinka ZSS