FEST w CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

FEST w CSP

Data publikacji 13.09.2010

Przebywający w Polsce w dniach 6-14 września br. Zagraniczny Zespół Wsparcia Zarządzania Kryzysowego USA (FEST) odwiedził Centrum Szkolenia Policji.

 

    Zespół przeznaczony do szybkiego reagowania na ataki terrorystyczne skierowane przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych poza ich terytorium, zainteresowany był funkcjonowaniem Zespołu Minersko Pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych.
    W ramach zajęć poligonowych na kursie DRMP, Policjanci ZSS zaprezentowali gościom sposoby rozbrajania ładunków wybuchowych. Przedstawili też wyposażenie, należącego do CBŚ KGP samochodu wykorzystywanego do prowadzenia śledztwa powybuchowego. Omówili zagadnienia związane m.in. z prowadzeniem śledztw po wybuchu, procedurami wykorzystywania informacji operacyjnych w czynnościach procesowych, zabezpieczaniem miejsca zdarzenia oraz kontrolowaniem dostępu do kordonu bezpieczeństwa.
    W czasie spotkania funkcjonariusze Zespołu Minersko Pirotechnicznego, podczas ćwiczeń na materiałach wybuchowych, zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu Zakładu Szkoleń Specjalnych.
 
Robert Rodziewicz, Kierownik ZSS/Hanna Grochowska WP
Foto: ze zbiorów ZSS