Pion sztabowy

Do zadań Zespołu Prawnego należy w szczególności:

  • świadczenie pomocy prawnej Komendantowi Centrum Szkolenia Policji i komórkom organizacyjnym CSP;
  • informowanie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności CSP;
  • występowanie przed sądami i urzędami.

Kontakt:
tel. 47 72 55 780

 

Powrót na górę strony