Pion logistyczny

Centralna Biblioteka Policyjna

Centralna Biblioteka Policyjna funkcjonuje w strukturze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie od 1990 r. Główny trzon profilu gromadzenia zbiorów stanowią dzieła dotyczące dyscyplin naukowych związanych z problematyką resortu spraw wewnętrznych i administracji. Gromadzone są wydawnictwa z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i działalności służb policyjnych w Polsce i na świecie, kryminalistyki, kryminologii, prawa, medycyny sądowej, nauk społecznych, ekonomicznych i politycznych. CBP gromadzi wydawnictwa zwarte i ciągłe, krajowe i zagraniczne.

W swoich zbiorach posiada publikacje policyjne, przepisy prawne, abstrakty policyjne oraz nieliczne wydawnictwa XIX-wieczne i przedwojenne. Biblioteka zwiększa swój zasięg oddziaływania za pośrednictwem filii w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Centralna Biblioteka Policyjna mimo swego krótkiego okresu działalności jest najzasobniejszą książnicą resortu spraw wewnętrznych i administracji. Księgozbiór CBP jest wykorzystywany w działalności dydaktycznej, informacyjnej i popularyzatorskiej.

Księgozbiór biblioteki według stanu na dzień  31.12.2018 r. liczy  237 783 woluminy. Biblioteka posiada bardzo cenny zbiór czasopism liczący 81 094 egz., które stanowią 693 tytułów czasopism i druków ciągłych.

W zasobie Biblioteki znajdują się cenne ciągi czasopism m.in.: Gazeta Administracji i Policji Państwowej (1924-1925, 1927-1933), Na Posterunku (1922, 1925, 1928-1929, 1931, 1933-1938), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (1931-1933, 1935-1936, 1958-2000, 2004-2008, 2010), Państwo i Prawo (1946-2011), Palestra (1925-1939, 1957-2008,2010-2015->), Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1919-1921, 1956, 1959-1963, 1970-2011), Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej (1945-1950, 1973-1985), Polonica Zagraniczne (1939-1967, 1972-1998), Dziennik Ustaw (1918-2011), Monitor Polski (1922-1933, 1936, 1938, 1946-2011), Służba MO (1957-1989), Problemy Kryminalistyki (1955-2015->).

Wdrożony w CBP Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB pozwala na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych.

Dla użytkowników dostępne są stanowiska komputerowe:

·        z dostępem do elektronicznego katalogu CBP (OPAC WWW);

·        z dostępem do Internetu oraz Systemu Informacji Prawnej LEGALIS;

·        z dostępem do Intranetu.

Biblioteka spełnia funkcję biblioteki środowiskowej dla mieszkańców Legionowa. Z jej zasobów korzysta wielu studentów uczelni wyższych.

Centralna Biblioteka Policyjna współpracuje ze wszystkimi bibliotekami policyjnymi, a zwłaszcza szkołami policyjnymi oraz z bibliotekami naukowymi z terenu Warszawy.

Dzięki tej współpracy wymieniamy wydawnictwa w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzimy robocze kontakty, wymianę doświadczeń oraz uczestniczymy w konferencjach i konwersatoriach naukowych.

 

Centralna Biblioteka Policyjna
ul. Zegrzyńska 119
05-121 Legionowo

 

Kierownik CBP

Teresa Siennicka

tel. 47 72 53 524, cbp@csp.edu.pl

Dział Udostępniania Zbiorów - tel. 47 72 53 247; 47 72 53 509, cbpwyp@csp.edu.pl

Dział Czasopism - tel. 47 72 53 391, tel. 47 72 53 531, cbpinf@csp.edu.pl

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów - tel. 47 72 53 742

Filia CBP w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach - tel. 47 70 29 155 

Powrót na górę strony