Jak zalogować się do OPAC WWW? - Jak zalogować się do OPAC WWW ? - Centrum Szkolenia Policji

Jak zalogować się do OPAC WWW ?

Jak zalogować się do OPAC WWW?

Katalog OPAC WWW Centralnej Biblioteki Policyjnej w Legionowie dostepny jest pod adresem: www.bibliotekacsp.noip.pl.

Na stronę katalogu można również wejść klikając odpowiedni link znajdujący się na naszej stronie WWW.

Czytelnicy zarejestrowani w naszej Bibliotece mogą zalgować się do katalogu przy użyciu numeru swojej karty bibliotecznej, wydanej przez bibliotekarza podczas rejestracji bądź aktualizacji danych osobowych. Przy wpisywaniu należy pominąć początkowe zera.

Do zalogowania się wymagane jest rownież hasło Czytelnika. Dla czytelników zarejestrowanych w CBP do dnia 30.11.2015 r. hasłem domyślnym, którego należy uzyć przy pierwszym logowaniu do systemu, jest :

twoja data urodzenia (ddmmrrrr) + pierwsze 3 litery imienia pisane małymi literami bez polskich znaków. Np. 30101970jan

Czytelnikom zapisanym od 01.12.2015 r. system generuje hasło w momencie rejestracji. 

Przez wzgląd na bezpieczeństwo danych osobowych system wymusza automatycznie zmianę hasła na nowe (znane tylko czytelnikowi).

Jeśli pomimo zastosowania się do powyższych wskazówek występują problemy z zalogowaniem się, prosimy o zgłoszenie ich osobiście w Wypożyczalni Centralnej Biblioteki Policyjnej.

W załączniku znajduje się szczegółowa instrukcja pierwszego logowania:

Pliki do pobrania