Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileusz 30-lecia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

W bieżącym roku przypada 30. rocznica utworzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Z tej okazji, w dniach 26–27 sierpnia 2020 r. na terenie szkoły odbyły się uroczystości związane z tym wyjątkowym jubileuszem.

Obchody rozpoczęła Msza Święta, odprawiona w dniu 26 sierpnia br. w auli głównego budynku dydaktycznego. W nabożeństwie, celebrowanym przez kapelanów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ks. prałata Tomasza Chciałowskiego oraz ks. mjr. Marcina Czeropskiego, uczestniczyli: Komendant insp. Anna Rosół, Zastępcy Komendanta: insp. Anna Gołąbek oraz insp. Marcin Szyndler, a także funkcjonariusze, pracownicy oraz słuchacze. W czasie tej uroczystej celebry został odczytany list skierowany na ręce Pani Komendant przez Jego Ekscelencję ks. bp. gen. bryg. Józefa Guzdka.

W dniu 27 sierpnia br. odbyło się spotkanie dla uczczenia 30-tej rocznicy utworzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, z udziałem honorowych gości –  oficerów, którzy sprawowali funkcję komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie:  Pana insp. w st. spocz. Piotra Calińskiego, insp. w st. spocz. Arkadiusza Brzozowskiego oraz insp. w st. spocz. Romana Stawickiego.

W spotkaniu wzięli udział również: Pan Stanisław Kraszewski, Prezes Zarządu Koła nr 41 Emerytów i Rencistów Policyjnych, nadkom. Dorota Cyma-Końska – Przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów i Pani Dorota Sarna – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników MSWiA oraz przedstawiciele funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Na wstępie odczytano list okolicznościowy skierowany przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka na ręce Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anny Rosół.

W trakcie tego spotkania Pani Komendant  podziękowała kapelanom Centrum Szkolenia Policji w Legionowie za opiekę, jaką otaczają funkcjonariuszy, pracowników oraz słuchaczy, zaś Prezesowi Zarządu Koła nr 41 Emerytów i Rencistów Policyjnych przy CSP podziękowała za wieloletni aktywny udział w życiu szkoły oraz działalność mającą na celu wspieranie funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne, a przewodniczącym organizacji związkowych – za podejmowane inicjatywy oraz codzienną troskę o interesy zawodowe policjantów i pracowników.

Serdeczne gratulacje Pani Komendant skierowała w szczególności do policjantów i pracowników z długoletnim stażem służby oraz pracy zawodowej w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, których kompetencje i wysiłek zawodowy przez lata stanowiły wsparcie w trudnym procesie kształcenia funkcjonariuszy polskiej Policji, a także miały istotny wpływ na rozwój jednostki oraz budowanie jej wizerunku.

Na zakończenie uroczystości goście honorowi wraz z kierownictwem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie udali się na plac apelowy, aby złożyć wiązankę kwiatów pod obeliskiem i Dębami Pamięci, które zostały posadzone dla upamiętnienia trzech funkcjonariuszy Policji Państwowej, tj. podinspektora Alojzego Grimma, aspiranta Bolesława Kołakowskiego oraz aspiranta Stanisława Litwińczuka, zamordowanych przez NKWD w Twerze,                wiosną 1940 r.

Tekst: Anna Kowalska.

Fot.: nadkom. Remigiusz Grabski, mł. asp. Robert Karyś.

 

 

Powrót na górę strony