Ogłaszamy zakończenie akcji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłaszamy zakończenie akcji

Data publikacji 14.05.2015

Dokonano już ostatniej wpłaty do Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie na zakup wózka inwalidzkiego dla Kamili. Zebrana kwota wystarczy również na opłacenie prawie miesięcznych zabiegów rehabilitacyjnych.

     W ostatniej, trzeciej turze zbiórki zebraliśmy 1307,1 kg nakrętek, co pozwoliło uzyskać kwotę 2208,88 zł. W sumie podczas trwania całej akcji, w Centrum Szkolenia Policji zgromadziliśmy 1 910,5 kg surowca wtórnego dzięki czemu na rzecz Kamili można było przekazać kwotę 32 28,82 zł.

     Warto dodać, że niekwestionowanym liderem zbiórki okazała się mł. asp. Dorota Kozłowska z Zakładu Służby Prewencyjnej, która koordynowała przedsięwzięcie – zebrała aż  585 kg nakrętek. Na wyróżnienie zasługuje również post. Karolina Kucharska słuchaczka szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem  SZP6/14 – przekazała ponad 130 kg surowca.

     W przedsięwzięcie udało się również włączyć grono pedagogiczne i dzieci z Zespołu Szkół nr 3 w Legionowie oraz Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie II” przy ul. Dębowej 1 w Warszawie.

     W akcję zaangażowane było całe środowisko CSP – Kierownictwo, funkcjonariusze, pracownicy i słuchacze, za co serdecznie dziękujemy.

     Szczególne podziękowania kierujemy do wyróżniających się w akcji komórek organizacyjnych Centrum: Wydziału Inwestycji i Remontów, Wydziału Wydawnictw i Poligrafii oraz Sekcji Utrzymania Obiektów. Dziękujemy Paniom Grażynie Stachowicz i Monice Pomaskiej z Wydziału Żywnościowego za pomoc w ważeniu nakrętek oraz Panu Piotrowi Podgrudnemu i pracownikom terenów zielonych za pomoc w ich przewożeniu, a także słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-1B/15 z kompanii V plutonu 1. i 4., kompanii II plutonu 1. i 2. oraz kompanii VI plutonu 3.

Ogromnie cieszymy się, że mogliśmy pomóc Kamili, mamy też zamiar wkrótce spotkać się z nią osobiście.

hg/ mł. asp. Dorota Kozłowska ZSP

zdj. ze zbiorówZSP