Przyszli wodniacy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przyszli wodniacy

Data publikacji 05.05.2015

Wczoraj do Centrum Szkolenia Policji stawiło się dwudziestu przyszłych wodniaków z komisariatów wodnych z całej Polski. Rozpoczęła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych oznaczona symbolem DZW-2/15.

     W czasie pierwszej części kursu policjanci zostaną zapoznani z tematyką i przepisami ustaw szczególnych, przepisami żeglugi śródlądowej, teorii prowadzenia małego statku, locji i nawigacji, budowy statku, silników oraz urządzeń pokładowych. Na zajęciach praktycznych, które odbywają się na pływalni CSP przyszli wodniacy będą doskonalić umiejętności z zakresu pływania różnymi stylami, w tym stylami ratowniczymi. Będą też zdobywać praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

     Druga część szkolenia będzie się odbywać w bazie szkoleniowej CSP w Kalu na Mazurach. Tam słuchacze wykorzystają dotychczas zdobytą wiedzę teoretyczną w trakcie ćwiczeń praktycznych na łodziach będących na wyposażeniu Policji. Funkcjonariusze zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie sterowania łodzią oraz wykonywania prostych i złożonych manewrów. W przyszłości umiejętności te pozwolą im bezpiecznie wykonywać zadania służbowe w czasie patrolowania śródlądowych dróg wodnych. 

     Wszystkim uczestnikom kursu DZW-2/15 życzymy powodzenia.

sierż. szt. Piotr Konstantynowicz ZSS

zdj. mł. asp. Grzegorz Skubich ZSS