Działalność Wydawnicza - Centrum Szkolenia Policji

Działalność Wydawnicza

Działalność Wydawnicza

 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji  posiada własną redakcję i drukarnię. Nakład publikacji waha się – stosownie do potrzeb –  od 200 do 10 000 egz., co w związku ze specjalistycznym charakterem większości tytułów odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez Centrum Szkolenia Policji, jednostki organizacyjne Policji i inne instytucje związane z ochroną porządku prawnego. Autorami publikacji są przede wszystkim policjanci i pracownicy CSP, a także przedstawiciele innych służb  resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 

 

 • 1 #1
 • 1 #2
 • 1 #3
 • 1 #4
 • 1 #5
 • 1 #6
 • 1 #7
 • 1 #8
 • 1 #9
 • 1 #10
 • 1 #11
 • 1 #12
 • 1 #13
 • 1 #14
 • 1 #15
 • 1 #16
 • 1 #17