Aktualności

Polsko-czeska wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 13.06.2017

W dniach 5 - 9 czerwca br. w czeskim Holešovie, w tamtejszej Szkole Policji, przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w dofinansowanym z Funduszy Europejskich projekcie pn. „Szkolenie funkcjonariuszy”. Celem projektu jest bezpośrednia obserwacja sposobu przekazywania wiedzy i kształcenia umiejętności zawodowych w jednostkach policyjnych oraz wymiana doświadczeń. W ramach niniejszego projektu sześć osób – policjantki i policjanci legionowskiego Centrum – uczestniczyło w zajęciach z zakresu praktycznych aspektów kształcenia policjantów ruchu drogowego, w tym także w kontekście interwencji podejmowanych wobec kierujących pojazdami.

     Do udziału w przedsięwzięciu, w drodze postępowania kwalifikacyjnego, zostali wyłonieni funkcjonariusze Centrum Szkolenia Policji, którzy zajmują się doskonaleniem umiejętności z zakresu ruchu drogowego oraz taktyki i technik interwencji. Kandydaci do uczestnictwa w projekcie musieli wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu obejmującego cele projektu, lecz także odpowiednim poziomem znajomości języka angielskiego.

     Pobyt w czeskiej szkole Policji, która kształci nie tylko policjantów, lecz także pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, to ostatni etap zaangażowania w ten unijny projekt. Należy dodać, iż wyjazd i udział w niezwykle ciekawych zajęciach szkoleniowych był możliwy między innymi dzięki zaangażowaniu znacznej liczby policjantów oraz pracowników legionowskiego Centrum, a w szczególności tych osób, które zajmują się współpracą międzynarodową, działalnością w zakresie finansów oraz pozyskiwaniem funduszy pomocowych. Wizyta w leżącym na Morawach Holešovie odbywała się według ściśle określonego programu. Uczestniczący w stażu policjanci przez pięć dni doskonalili umiejętności i dzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu ruchu drogowego i interwencji policyjnych z czeskimi instruktorami. Po zapoznaniu się ze strukturą szkoły w Holešovie, zakresem prowadzonej działalności edukacyjnej oraz systemem szkolenia czeskich policjantów przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji mieli okazję zobaczyć bazę dydaktyczną, którą dysponują tamtejsi dydaktycy. Złożyli też wizytę w Centrum Bezpiecznej Jazdy Libros w Ostrawie, jednej z sześciu tego typu placówek, która zajmuje się doskonaleniem techniki jazdy kierujących pojazdami służbowymi – czeskiej Policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Wyposażenie Centrum Libros pozwala na symulowanie jazdy w trudnych warunkach pogodowych, jak również daje możliwość doskonalenia umiejętności jazdy w zaskakujących sytuacjach, które mogą zdarzyć się na drodze. Dzięki bliskiej współpracy ośrodka z przedstawicielami zintegrowanego systemu czeskich służb ratunkowych i porządkowych niemal każdy policjant, strażak czy kierowca karetki pogotowia może nie tylko sprawdzić w praktyce swoje umiejętności, lecz przede wszystkim – dzięki instruktorom Libros – doskonalić technikę bezpiecznej jazdy w ekstremalnych warunkach drogowych. Następnie, podczas wizyty w Ostrawie, policjanci Centrum Szkolenia Policji zapoznali się ze sprzętem do pomiaru prędkości wykorzystywanym przez policjantów czeskiej drogówki, jak również odwiedzili Zintegrowane Centrum Bezpieczeństwa, w którym współdziałają przedstawiciele policji, straży pożarnej, służby medycznej oraz ostrawska Straż Miejska. Warto dodać, iż działające od kilku lat w Ostrawie Centrum jest jedynym tego typu miejscem w Republice Czeskiej, w którym koordynuje się pracę czterech różnych służb. Poza spotkaniami z przedstawicielami czeskiej drogówki i obserwacją zajęć dotyczących taktycznych aspektów podejmowania interwencji wobec uczestników ruchu drogowego, uczestnicy projektu zapoznali się ze sposobem pracy oraz aparaturą pomiarową wykorzystywaną przez przedstawicieli czeskiej służby zajmującej się kontrolą pojazdów ciężarowych, odpowiednika działającej w Polsce Inspekcji Transportu Drogowego.

     Jednym z założeń projektów unijnych jest możliwość poznania dziedzictwa kulturowego stron uczestniczących w przedsięwzięciu. Grupa legionowskich policjantów zwiedziła, budzące podziw turystów z całego świata, wzgórze zamkowe w Pradze oraz zapoznała się z zabytkami Moraw, zwłaszcza z uroczymi gotyckimi i barokowymi budowlami, które znajdują się w Ołomuńcu i Kromierzyżu – wiele z nich zostało wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych   

zdj. ze zbiorów ZIP