Działy Centralnej Biblioteki Policyjnej - Centrum Szkolenia Policji

Działy Centralnej Biblioteki Policyjnej

Dział Udostępniania Zbiorów

tel. (22) 605-32-47; 605-35-09

e-mail: cbpwyp@csp.edu.pl

 Dział Udostępniania Zbiorów zaspokaja  potrzeby informacyjne użytkowników Biblioteki. Udostępnia zbiory zgodnie z Regulaminem Centralnej Biblioteki Policyjnej:

  • prezencyjnie - na miejscu w czytelni (22 miejsca)
  • wypożyczenia poza bibliotekę
  • wypożyczenia międzybiblioteczne ( wypożyczalnia pośredniczy w sprowadzaniu w materiałów bibliotecznych z innych bibliotek w kraju)

Wypożyczalnia realizuje zamówienia na książki złożone osobiście, poprzez e- mail
i zamówienia telefoniczne.

Wyszukiwanie zbiorów możliwe jest poprzez

  • katalogi kartkowe (alfabetyczny, tytułowy, przedmiotowy)
  • katalog komputerowy CBP

 

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

tel. (22) 605-37-42

Dział gromadzi literaturę naukową i dydaktyczną według przyjętego w statucie biblioteki profilu. Centralna Biblioteka Policyjna powiększa swoje zasoby poprzez zakupy, wymianę międzybiblioteczną oraz wydawnictwa szkół policyjnych otrzymywane w ramach egzemplarza obowiązkowego. Opracowuje formalnie i rzeczowo wydawnictwa zwarte w systemie bibliotecznym Prolib.

 

Dział Czasopism

tel. (22) 605-33-91, (22) 605-35-31

mail: cbpinf@csp.edu.pl

W zbiorach działu znajduje się 734 tytuły czasopism polskich i zagranicznych oraz następujące akty prawne :

  • Dziennik Ustaw (1918 -2011)
  • Monitor Polski (1923,1933,1936,1938,1946-2011)
  • Dzienniki Urzędowe poszczególnych ministerstw
  • Dziennik Urzędowy KGP (1999 - 2011)
 

Filia CBP w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach
tel. (48) 661-42-88 w. 155

Filia posiada księgozbiór wielkości 10 614 wol., o profilu ściśle związanym z kynologią i działalnością Policji. Filia jest dostępna dla kadry i słuchaczy kursów specjalistycznych w Zakładzie Kynologi i Policyjnej.W indywidualnych przypadkach kierownik Centralnej Biblioteki Policyjnej może wyrazić zgodę na udostępnianie księgozbioru Filii czytelnikom nie związanym z Policją.