Zakończenie kursu DRMP 1/10 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie kursu DRMP 1/10

Data publikacji 05.02.2010

Dziś mury Centrum Szkolenia Policji opuściło 17 żołnierzy z Jednostki Wojskowej 2901 Szczecin, którzy przez ostanie dwa tygodnie brali udział w kursie dla nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego. W uroczystym zakończeniu wziął udział płk Bogusław Bębenek z dowództwa wojsk lądowych.

     W trakcie szkolenia realizowane były zagadnienia związane z zamachami terrorystycznymi, materiałami wybuchowymi wojskowymi i przemysłowymi.  Omawiane były konstrukcje samodziałowych urządzeń wybuchowych i zastosowanie ich  w zamachach terrorystycznych i w zdarzeniach o podłożu kryminalnym. Poza zajęciami teoretycznymi odbywały się także zajęcia praktyczne, polegające na przeszukiwaniu obiektów pod kątem ujawniania samodziałowych urządzeń wybuchowych. Podczas szkolenia żołnierze uczestniczyli również w zajęciach poligonowych, na których zostały im zaprezentowane skutki wybuchów oraz działanie  materiałów wybuchowych fabrycznych, samodziałowych oraz mieszanin pirotechnicznych.

     Szkolenie zakończyło się sprawdzianem wiedzy teoretycznej jak również umiejętności praktycznych nabytych w trakcie kursu. Każdy z absolwentów kursu otrzymał świadectwo i życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

 

 

Adam Cholewski ZSS

foto: Łukasz Długołęcki  ZSS