Narada Kierownictwa Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada Kierownictwa Policji

Data publikacji 28.01.2010

Oczy policjantów w całym kraju zwrócone są w naszą stronę. Dzisiaj o godzinie 9.00 rozpoczęła się w CSP dwudniowa narada służbowa kierownictwa polskiej Policji. Uczestniczy w niej Podsekretarz Stanu MSWiA Pan Adam Rapacki.

Do MCSSP przybyli: Komendant Główny Policji gen.insp. Andrzej Matejuk wraz ze swoimi Zastępcami, Dyrektorzy Biur Komendy Głównej, Komendanci Wojewódzcy i Komendanci Szkół Policji. W naradzie biorą również udział Oficerowie Łącznikowi Policji. To jedno z najważniejszych spotkań naszego kierownictwa. Podsumuje ono działalność, oceni skuteczność pracy jednostek Policji w kraju oraz wytyczy kierunki pracy we wszystkich obszarach policyjnej codzienności na rok obecny. A wszyscy już wiemy, że oprócz realizacji podstawowych zadań służbowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju, nadal będziemy musieli skrupulatnie i rozsądnie zarządzać policyjnymi zasobami finansowymi. Stąd na twarzach uczestników narady wyjątkowe skupienie i powaga. W godzinach poobiednich do Centrum na naradę kierownictwa Policji przybył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jerzy Miller.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK