W trosce o bezpieczeństwo - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo

Data publikacji 16.01.2009

Komendant CSP podpisał Umowę o współpracy w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem. Partnerami naszej szkoły są Automobilklub Polski oraz Firma DTJS. Ratyfikacja tej Umowy pozwoli naszym kursantom szlifować swoje umiejętności na warszawskim obiekcie przeznaczonym do szkolenia kierowców.

W CSP podpisano trójstronną Umowę w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pełne jej brzmienie to: „Umowa z dnia 15 stycznia 2009 roku dotycząca współpracy w zakresie doskonalenia techniki jazdy”. Stronami tejże Umowy są Automobilklub Polski, Firma DTJS oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Podpisy na niej złożyli:  ze strony stowarzyszenia Automobilklub Polski - Prezes Zarządu Pan Romuald Chałas oraz Członek Zarządu  Pan Longin Bielak, Pan Mariusz Stuszewski, reprezentujący Firmę DTJS, oraz Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski.

Od dnia 1 lutego strony będą oficjalnie współpracować w  zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem w celu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz umiejętności funkcjonariuszy Policji i kierowców. Współpraca ta umożliwi nam użytkowanie płyt poślizgowych przeznaczonych do ćwiczeń jazdy w niekorzystnych, trudnych warunkach, na których DTJS i Automobilklub Polski prowadzą zajęcia. Nasi partnerzy - w ramach prowadzonych zajęć – będą mogli skorzystać z naszego motodromu, placu apelowego i sali wykładowej. Umowa została zawarta na okres dwóch lat. Dzięki niej nasi słuchacze, zanim powstanie w szkole nowoczesna płyta poślizgowa będą mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności w lepszych niż szkolne warunkach. Przypomnijmy, że plany nowej płyty poślizgowej musieliśmy przełożyć na nieco późniejszy termin, ze względu na prowadzone w tym miejscu prace archeologiczne. Ale jak tylko będzie to możliwe, rozpocznie się jej budowa.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK