Dotacja dla CSP z WFOŚiGW - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dotacja dla CSP z WFOŚiGW

Data publikacji 29.12.2008

Decyzją Rady Nadzorczej oraz Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Centrum Szkolenia Policji otrzymało w roku bieżącym dotacje na następujące przedsięwzięcia:

  1. "Termomodernizacja budynku nr 42 (hala sportowa) – II etap – kwota dotacji 4 115 304,00 PLN;
  2. "Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – II etap” – kwota dotacji 1 041 066,90 PLN;
  3. "Termomodernizacja stropodachu budynku nr 40 – MCSSP na terenie CSP w Legionowie” – kwota dotacji 31 650,00 PLN;
  4. "Zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań na akwenach oraz terenach przywodnych przez funkcjonariuszy Policji w zakresie ochrony i monitoringu środowiska” – kwota dotacji 127 933,38 PLN;
  5. "Demontaż i utylizacja płyt azbestowych znajdujących się na obiekcie Ośrodka Szkolenia Policji Wodnej w Kalu” – kwota dotacji 5 548,19 PLN;
  6. Wymiana pokryć dachowych z płyt falistych azbestowo-cementowych znajdujących się na obiektach należących do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie” – kwota dotacji 7 610,98 PLN.

Łączna kwota dotacji pozyskanych przez CSP w 2008 roku wyniosła 5 329 113,45 PLN.

Ponadto zadania pn.:

  1. "Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją w zespole strzelnic do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii ognia w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie”,
  2. "Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wyciągowej w budynku Internatu Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach”,
  3. "Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją w hali sportowej do sportów walki na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie”,
  4. "Zakup samochodu terenowego zapewniającego mobilność sprzętu pływającego Centrum Szkolenia Policji między akwenami nieżeglownymi, niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie ochrony i monitoringu środowiska przez funkcjonariuszy Policji”

decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostały wpisane na listę projektów przeznaczonych do dofinansowania w 2009 roku z łączną kwotą dotacji do 1 100 000 PLN.