Umowa nr 0300/08/MŚ/D - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Umowa nr 0300/08/MŚ/D

Data publikacji 10.12.2008

Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podpisali ważną Umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu do wykonywania zadań na akwenach oraz terenach przywodnych przez funkcjonariuszy Policji w zakresie ochrony badań i monitoringu środowiska.

Powyższa Umowa została zawarta w dniu 4 grudnia br.. Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpis swój złożył Prezes Zarządu Pan Tomasz Skrzyczyński, natomiast z ramienia CSP Umowę podpisał Pełnomocnik Komendanta CSP nadkom. Piotr Kucia – Zastępca Komendanta CSP ds. Logistycznych.

W wyniku Umowy CSP otrzyma dotacje w wysokości 127.933,38 zł., na zakup sprzętu do wykonywania zadań na akwenach oraz terenach przywodnych w zakresie ochrony badań i monitoringu środowiska. Planowany, całkowity koszt brutto przedsięwzięcia, wynosi 255.866,77 zł, a termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono na dzień 15 stycznia 2009 roku. Dzięki zawartej umowie w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporządzonym w formie załącznika, znalazł się sprzęt, który w istotny sposób wpłynie na podwyższenie jakości zajęć prowadzonych przez nasz Zakład Szkoleń Specjalnych w zakresie szkolenia policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w naszym kraju. Będzie to nowoczesna stacja meteo umożliwiająca monitorowanie zagrożeń w rejonie, rękaw do zabezpieczania wycieków ropopochodnych substancji, wózki podłodziowe, qady, pontony, skutery wodne, a także aparat cyfrowy do wykonywania zdjęć podwodnych, kamery cyfrowe i przenośne GPS-y.

Wymieniony sprzęt, będzie służył nie tylko naszym szkoleniowcom i słuchaczom. Będziemy dzielić się zdobytymi za jego pomocą informacjami z odpowiednimi służbami i wykorzystywać go dla ratowania życia ludzkiego kiedy zaistnieje taka potrzeba. Może przyczyni się do uniknięcia sytuacji takich jak ta, związana z pamiętnym dniem 21 sierpnia 2007 roku, kiedy to potężne nawałnice zaskoczyły turystów odpoczywających nad mazurskimi jeziorami, pochłaniając wiele ludzkich istnień.

Anna Galant, rzecznik CSP