Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polityka medialna i działalność prasowo-informacyjna Policji

Data publikacji 06.11.2008

W CSP odbywa się szkolenie, w którym uczestniczą Komendanci Wojewódzcy i najbardziej medialni policjanci w Polsce – ich Rzecznicy Prasowi.

Od wczoraj w CSP trwa dwudniowe szkolenie z zakresu kształtowania polityki medialnej i działalności prasowo-informacyjnej, zorganizowane przez Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji podinsp. Mariusza Sokołowskiego. W szkoleniu uczestniczą Komendanci Wojewódzcy Policji oraz ich Rzecznicy Prasowi. Przybył również sam Komendant Główny – gen.insp. Andrzej Matejuk.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK