MEPA - Online - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

MEPA - Online

Data publikacji 05.11.2008

W MCSSP CSP trwa kolejne ze szkoleń zorganizowanych przez Środkowoeuropejską Akademię Policyjną MEPA. Uczestniczy w nim 14 policjantów w różnych jednostek w Polsce. Zajęcia prowadzą dwaj niemieccy policjanci.

Wczoraj rozpoczęło się w MCSSP CSP dwudniowe szkolenie dla uprawnionych użytkowników – absolwentów Kursów Głównych MEPA – portalu informacyjnego MEPA – Online. W szkoleniu tym bierze udział 14 polskich policjantów z różnych Komend Wojewódzkich Policji. Ekspertami prowadzącymi to szkolenie są dwaj eksperci z Niemiec: Eugen Heinzelmann – z Komendy Policji w Reutlingen oraz Gerhardt Koltermann z Komendy Policji w Friedrichschafen. Językiem wykładowym MEPY (podobnie dzisiejszego szkolenia) jest język niemiecki.

MEPA (Mitteleuropäische Polizeakademie – Środkowoeuropejska Akademia Policyjna) powstała w 1992 roku, a jej krajami założycielskimi były Austria i Węgry. Polska przystąpiła do MEPY w 1993 roku. Obecnie w jej skład wchodzą również Czechy, Słowacja, Słowenia, Niemcy i Szwajcaria. Organizacja działa w obszarach Policji Kryminalnej i jest finansowana z dobrowolnych składek państw członkowskich. Celem działalności MEPY jest wspieranie transgranicznej i międzynarodowej współpracy policyjnej poprzez przekazywanie i pogłębianie fachowej wiedzy, wymianę doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej, szczególnie ciężkich przestępstw, w tym - przestępczości zorganizowanej. MEPA zajmuje się głównie pracą szkoleniową i wymianą doświadczeń Policji środkowoeuropejskich poprzez organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, hospitacji oraz kursów językowych, ale również wydawaniem publikacji o w/w tematyce. Współpracuje z innymi organizacjami, zajmującymi się problematyką zwalczania przestępczości jak CEPOL (Europejska Akademia Policyjna), i szkołami policyjnymi w całej Europie.

Anna Galant/Antoni Cybulski MCSSP
Foto MCSSP