Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Edukacja zawodowa policjantów" - międzynarodowe warsztaty metodyczne

Data publikacji 26.09.2008

W dniach 24 – 26 września br. trwały Międzynarodowe Warsztaty Metodyczne pod hasłem „Edukacja zawodowa policjantów”.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach Oferty polskiej Policji dla krajów Europy Środkowo – Wschodniej z inicjatywy Wydział Metodyki Szkolenia. Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń związanych z metodyką procesu dydaktycznego.
W spotkaniu uczestniczyło 19 funkcjonariuszy policji i milicji ze szkół w Rosji, Azerbejdżanie, Bułgarii, na Litwie oraz Białorusi, którzy w swoich jednostkach zajmują się zagadnieniami dotyczącymi metodyki nauczania. Zaproszono też przedstawicieli szkół Policji z naszego kraju.

Pierwszy dzień warsztatów to prezentacja działalności dydaktycznej Centrum Szkolenia Policji, w tym Wydziału Metodyki Szkolenia. Dyskutowano na temat nowych kierunków kształcenia w andragogice, omawiano zasady opracowywania modułowych programów szkolenia zawodowego policjantów. Zaprezentowano bazę dydaktyczną naszej szkoły.

Kolejny dzień rozpoczął się od przedstawienia zasad ewaluacji szkoleń i doskonaleń zawodowych prowadzonych w CSP. Nasi goście mieli możliwość obserwowania wybranych zajęć dydaktycznych realizowanych metodami aktywizującymi. Trzeci, ostatni dzień warsztatów poświęcony był na podsumowanie i wymianę doświadczeń z zakresu dorobku metodycznego.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i wysoką oceną ze strony zaproszonych gości. Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji podinsp. Anna Rosół wręczyła uczestnikom spotkania certyfikaty ukończenia warsztatów.

Roman Majewski, WP
zdj. Mariusz Mazewski, ZTK