Współpraca z Estońską Akademią Nauk o Bezpieczeństwie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Współpraca z Estońską Akademią Nauk o Bezpieczeństwie

Data publikacji 07.05.2020

27 sierpnia 2020 r. przypada 30 rocznica powstania Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nasza szkoła prowadzi od lat współpracę z wieloma europejskimi instytucjami edukacyjnym w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli policyjnych oraz wymiany dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym.

Jedną z nich jest Estońska Akademia Nauk o Bezpieczeństwie, z którą w roku 2015 podpisaliśmy Deklarację o współpracy w zakresie szkolnictwa policyjnego. Stworzyła ona możliwość pogłębienia współpracy bilateralnej w obszarze szkoleniowym poprzez organizację wizyt studyjnych odbywających się cyklicznie w obu jednostkach czy też zagranicznych patyk zawodowych kadetów z Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie (EASS).

Poniżej prezentujemy zakres działalności, strukturę oraz zadania realizowane przez zaprzyjaźnioną Akademię.

EASS jest jedyną instytucją edukacyjną w Estonii prowadzącą szkolenia dla specjalistów w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i egzekwowania prawa. Założona została w roku 1992, po odzyskaniu niepodległości przez Estonię i od tamtej pory liczba jej absolwentów przekroczyła 11 000. Na początku roku akademickiego 2019/2020 zanotowano liczbę 984 osób studiujących w EASS, w tym 102 studentów studiów magisterskich, 494 studentów studiów zawodowych oraz 388 słuchaczy szkoleń zawodowych. Akademia zatrudnia również 244 pracowników, włączając w to 92 wykładowców oraz innych członków kadry akademickiej.

EASS posiada centra nauczania w pięciu lokalizacjach:

 • w Tallinnie, gdzie szkolenia odbywają się w nowoczesnym kompleksie otwartym w roku 2019,
 • w Paikuse, gdzie prowadzone są szkolenia głównie dla Policji i Straży Granicznej,
 • w Väike-Maarja, centrum szkoleniowym dla służb ratowniczych,
 • w Meriküla, gdzie prowadzone są szkolenia dla psów służbowych,
 • w Narvii gdzie w roku 2020 Akademia otworzy swoje nowoczesne centrum szkoleniowe, z którego korzystać będzie Policja i Straż Graniczna jak również Kolegium Narva Uniwersytetu w Tartu.

Uczelnia może poszczycić się nowoczesnym kompleksem akademickim w Tallinnie, oddanym do użytku 22 lutego 2019 roku. Na jego infrastrukturę szkoleniową składają się między innymi: strzelnica kryta, kompleks sportowy, pomieszczenia imitujące zakład karny, centrum naukowo-konferencyjne oraz laboratoria specjalistyczne. Zaplecze edukacyjne wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający efektywne nabywanie wiedzy.

Studia w Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie wdrażane są na następujących poziomach:

 • studia magisterskie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • studia zawodowe dla służb ratowniczych, Policji, służby więziennej, służby celnej i skarbowej,
 • szkolenie zawodowe dla policjantów, policjantów zajmujących się wykroczeniami, dyspozytorów, ratowników, dowódców drużyn ratowniczych, funkcjonariuszy służby więziennej, śledczych.


W skład struktury akademickiej EASS wchodzą cztery główne kolegia:

 • Kolegium dla Policji i Straży Granicznej,
 • Kolegium dla służb ratowniczych,
 • Kolegium dla służby celnej i skarbowej,
 • Kolegium dla urzędników resortu sprawiedliwości i służby więziennej oraz Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kolegium dla Policji i Straży Granicznej jest największą akademicką jednostką organizacyjną szkolącą przyszłych specjalistów estońskiej Policji i Straży Granicznej oraz innych służb resortu spraw wewnętrznych. Studia w Kolegium można realizować na poziomie studiów zawodowych lub szkolenia zawodowego.   

Kolegium dla służb ratowniczych edukuje przyszłych specjalistów dla takich podmiotów jak Rescue Board czy Centrum Reagowania Kryzysowego. Edukacja w tej jednostce implementowana jest na poziomie studiów zawodowych lub szkolenia zawodowego.      

Kolegium dla służby celnej i skarbowej szkoli przyszłych specjalistów administracji skarbowej jak również innych instytucji partnerskich. Można w nim realizować edukację w obszarze celno-skarbowym w systemie stacjonarnym lub zaocznym.

Kolegium dla urzędników resortu sprawiedliwości i służby więziennej realizuje przede wszystkim szkolenia dla przyszłych specjalistów Ministerstwa Sprawiedliwości i więziennictwa. Studia w Kolegium można realizować na poziomie studiów zawodowych lub szkolenia zawodowego.   

Przewiduje się, iż EASS stanie się w przyszłej dekadzie centrum naukowo-badawczym oraz kompetencyjnym w obszarze nadzorowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Akademia jest aktywnym podmiotem w implementacji innowacyjnych projektów, skupiającym swój potencjał na kwestiach dotyczących: radykalizacji i terroryzmu, bezpieczeństwa cybernetycznego, zagrożenia hybrydowego, nielegalnej imigracji, bezpieczeństwa krajów bałtyckich, zintegrowanego zarządzania granicami państwowymi oraz innowacyjnych technologii edukacyjnych.

tekst: Renata Cedro, foto.: archiwum CSP.