203 policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

203 policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe

Data publikacji 28.01.2020

203 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy rozpoczęło dzisiaj szkolenie zawodowe podstawowe w CSP. Przez kilka miesięcy będą zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby.

Młodzi policjanci, kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W zainaugurowanej edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych stron kraju. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

Uroczystego otwarcia kursu dokonał Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Marcin Szyndler. W trakcie inauguracji odczytano list Komendanta Głównego Policji, skierowany do nowo przyjętych policjantów. Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, zwracając się do policjantów, powitał ich w szeregach policyjnych i podkreślił wagę pierwszego, obowiązkowego szkolenia, które pozwolić ma w przyszłości na realizowanie codziennych czynności związanych z interwencjami policyjnymi.

- "[...] Pragnieniem moim jest, aby każdy z Was, od dzisiaj, tworzył historię Policji. Stanowiąc teraz jedność musicie pamiętać o wzajemnym szacunku, pomocy, współpracy i zaufaniu. W tym zakresie możecie liczyć na wsparcie ze strony przełożonych, przedstawicieli kadry, a także bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. [...] Na początku drogi policyjnej, życzę wam realizacji wszystkich planów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym." - napisał w liście do nowych policjantów Komendant Główny Policji.

sk

foto.: Mariusz Mazewski

 • Uroczystość inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego.
  203 policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe
 • Uroczystość inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego.
  203 policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe
 • Uroczystość inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego.
  203 policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe
 • Uroczystość inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego.
  203 policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe
 • Uroczystość inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego.
  203 policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe
 • Uroczystość inauguracji szkolenia zawodowego podstawowego.
  203 policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe