IV edycja konkursu „Policjanci w służbie historii” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

IV edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”

Data publikacji 20.12.2019

Instytut Pamięci Narodowej wraz z Komendą Główną Policji organizuje czwartą edycję konkursu pt. „Policjanci w służbie historii”. Edycja ta objęta została honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników, gdzie programy nauczania rozszerzone są o przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, czyli tzw. „klas policyjnych”. Twórcy projektu uznali, że kolejna edycja konkursu przyczyni się do pogłębienia wiedzy o historii Policji przez uczniów oraz wzmocni etos policyjnej służby.

Uczestnicy konkursu tworzą 2-3 osobowe zespoły pracujące pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Ich zadaniem będzie odnalezienie postaci policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu policjanta. W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania: prezentacja bohatera, opis miejsca, żywa lekcja historii.

Istotne terminy:

  • Zgłoszenie poprzez rejestrację zespołu na platformie internetowej konkursu: www.policjanciwsluzbiehistorii.ipn.gov.pl: do dnia 10 stycznia 2020 r.,
  • Założenia konta na platformie i rejestracja zespołu  będą możliwe przez cały czas trwania konkursu, jednak zespoły zgłoszone po 10 stycznia 2020 r. nie będą miały możliwości udziału w warsztatach,
  • Do 13 stycznia 2020 roku na stronie  konkursu ogłaszana jest lista zespołów, które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach. Uczniowie i nauczyciele z zakwalifikowanych zespołów otrzymują drogą mailową informację o terminie i miejscu warsztatów najpóźniej  tydzień przed warsztatami,
  • Warsztaty odbędą się pomiędzy 16 stycznia a 28 lutego 2020 roku.

foto.: IPN

Pomocne linki:

Rejestracja

Materialy i porady dla uczestnikow konkursu

  • IV edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”
  • IV edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”
  • IV edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”