Archiwalia w Centralnej Bibliotece Policyjnej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Archiwalia w Centralnej Bibliotece Policyjnej

Data publikacji: Data publikacji 27.03.2019

Perłą wśród eksponatów z okresu dwudziestolecia międzywojennego przedstawionych na wystawie jubileuszowej „100 lat w służbie dla Niepodległej”, w gmachu głównym Centrum Szkolenia Policji, jest replika „Instrukcji służbowej tylko do użytku wewnętrznego Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej” z Mostów Wielkich.

     Ten unikatowy dokument, wydany prawdopodobnie w 1932 r., zawiera dokładne informacje na temat funkcjonowania ówczesnej policji oraz szczegółowe wytyczne i wskazówki postępowania dla funkcjonariuszy Policji Państwowej. Obszerna księga, spisana na maszynie i wzbogacona o ręcznie wykonane rysunki, mapy, schematy oraz tytuły rozdziałów stanowi prawdziwą kopalnię wiedzy zarówno dla miłośników, jak i badaczy historii formacji. W ramach ekspozycji pokazano stronę tytułową, pierwszą stronę tekstu Instrukcji oraz oryginalne, ręcznie odtworzone w formie zakładek, tytuły wszystkich rozdziałów. Wybrane fragmenty zaprezentowano we współczesnej, czytelnej, formie oraz eleganckiej oprawie graficznej. Znajdują się wśród nich takie zagadnienia, jak: „Ogólne przepisy zachowania się w służbie i poza służbą”, „Małżeństwo”, „Zakaz lekkomyślnego zaciągania długów” oraz „Przepisy dotyczące aresztowanych w drodze dyscyplinarnej”.

     Cały spis treści dokumentu (sygnatura: A 4747) został udostępniony w formie PDF wraz z opisem bibliograficznym w katalogu online Centralnej Biblioteki Policyjnej, który znajduje się pod linkiem:

http://bibliotekacsp.noip.pl/cgibin/cgiip.exe/wo2_opbib.pID1=KNHHKPMINQBFKEQQHO&ln=pl&RODZAJ=50&ID=77255&widok=148&N1=N148&N2=6&N3=27/12/18&N4=;1,2,6,30,50,80.

P. Ostrowska/CBP