Warsztaty dla menadżerów kursów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla menadżerów kursów

Data publikacji 25.03.2019

W dniach 11 – 14 marca br. w Budapeszcie odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich CEPOLU-u, które w ramach procedury grantowej otrzymały fundusze na organizację w 2019 r. przedsięwzięć szkoleniowych.

     Celem warsztatów, do których zakwalifikowano 27 osób wyznaczonych do pełnienia roli menedżera kursu, było ujednolicenie standardów jakości kształcenia oraz zasad organizacji szkoleń odbywających się pod egidą CEPOL-u. Tematyka zajęć dotyczyła w szczególności: zasad organizacji szkoleń z oferty CEPOL-u, standardów jakości kształcenia w ramach kursów współorganizowanych przez CEPOL, zadań menadżera kursu stacjonarnego, zasad opracowywania programów szkoleń, a także możliwości zastosowania podczas szkolenia modułu Learning Management System (LMS).

     Centrum Szkolenia Policji jest jednostką prowadzącą aktywną działalność na płaszczyźnie współpracy międzynarodowej. Od 2016 r. legionowskie Centrum jest partnerem CEPOLU-u, agencji Unii Europejskiej zajmującej się koordynacją polityki szkoleniowej służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich. W latach 2017 – 2018 było organizatorem kursów z oferty szkoleniowej CEPOL-u z zakresu problematyki ochrony świadka. W grudniu 2018 r. w ramach procedury grantowej Centrum Szkolenia Policji po raz kolejny otrzymało fundusze na organizację szkolenia międzynarodowego, tym razem o tematyce dotyczącej zamachów w przestrzeni publicznej.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/ZIP