Kolejni specjaliści dzielnicowi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni specjaliści dzielnicowi

Data publikacji: Data publikacji 20.03.2019

Zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych oznaczona symbolem Dz-1/19. Kurs rozpoczął się 14 lutego 2019 r. i trwał 22 dni szkoleniowe. W tej edycji uczestniczyło 40 policjantów, pełniących swoje obowiązki służbowe zarówno na terenach miejskich jak i pozamiejskich.

     Kurs miał na celu przygotowanie policjantów do wykonywania zadań dzielnicowego. Zamierzony cel został w pełni osiągnięty, co potwierdziły oceny, uzyskane przez słuchaczy z siedmiu bloków tematycznych oraz z egzaminu końcowego, wpisane na zaświadczeniach o ukończeniu kursu.

     Absolwentów, w imieniu Komendanta Centrum Szkolenia Policji, pożegnał Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszek Dyduch, który podkreślił potrzebę systematyzowania i ujednolicania wiedzy w zakresie pełnienia służby dzielnicowego, a także życzył wszystkim wielu sukcesów w służbie.

st. asp. Wojciech Biedrzycki/Zakład Służby Prewencyjnej