Etyka zawodowa policjanta - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Etyka zawodowa policjanta

Data publikacji 19.03.2019

Podczas szkolenia zawodowego podstawowego słuchacze uczestniczą w zajęciach programowych poświęconych m.in. etyce zawodowej. Prowadzą je nauczyciele Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii.

     Celem zajęć jest kształtowanie właściwych postaw zawodowych słuchaczy oraz zwrócenie ich uwagi na obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej podczas wykonywania obowiązków służbowych, a także poza godzinami służby. Funkcjonariusze zapoznają się z Zarządzeniem nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” oraz zdobywają informacje na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za nieprzestrzeganie powyższych zasad. Jesteśmy przekonani, iż aktywne uczestnictwo w zajęciach przysłuży się profesjonalizacji zachowań policjantów oraz zaowocuje w przyszłości budowaniem pozytywnego wizerunku naszej formacji.

st. sierż. Paulina Dyl

zdj. sierż. szt. Robert Karyś