Nowi pozoranci w Sułkowicach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi pozoranci w Sułkowicach

Data publikacji: Data publikacji 18.03.2019

W dniu 15 marca, w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach zakończył się dwutygodniowy kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta. W trakcie 10 dni szkoleniowych funkcjonariusze zostali przygotowani do realizacji zadań pozoranta w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych prowadzonych w jednostkach terenowych Policji.

     W kursie wzięło udział 10 policjantów – przewodników psów służbowych. W ramach zajęć funkcjonariusze zapoznawali się z podstawowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa podczas pozoracji oraz z czynnościami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Zakres tematyczny kursu obejmował również omówienie i zaprezentowanie technik wykorzystywanych przez pozorantów w celu osiągnięcia pożądanego zachowania psów, a także zasad poruszania się w stroju ochronnym. Policjanci uczestniczyli również w symulacjach z udziałem psów służbowych o zróżnicowanym stopniu wytresowania, podczas których stosowano bodźce zewnętrzne o różnym poziomie natężenia, takie jak np. rozpraszanie i kontrola tłumu. Po ukończeniu kursu, funkcjonariusze będą realizować zadania pozoranta w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych w jednostkach terenowych Policji. Absolwentom życzymy wielu sukcesów w dalszej służbie.

 

Tekst i zdj.: st. asp. Dariusz Ratajczak ZKP