Wizyta studyjna przedstawicieli Republiki Mołdawii - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna przedstawicieli Republiki Mołdawii

Data publikacji: Data publikacji 18.03.2019

W drugim tygodniu marca br. w ramach kolejnej wizyty studyjnej związanej z projektem pn. Reforma systemu policyjnego szkolenia podstawowego i ustawicznego w Republice Mołdawii Centrum Szkolenia Policji gościło przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii oraz mołdawskiego Wspólnego Centrum Szkoleniowego Organów Ścigania.

     Projekt pn. Reforma systemu policyjnego szkolenia podstawowego i ustawicznego w Republice Mołdawii jest wspólnym działaniem konsorcjum Policji z Litwy i Polski. Liderem konsorcjum jest partner litewski. Projekt składa się z 4 komponentów. Za realizację zadań w 1. i 2. komponencie odpowiada strona polska natomiast za dwa pozostałe Policja litewska. Istotnym elementem projektu są wizyty studyjne przedstawicieli Mołdawii w krajach zaangażowanych w działania projektowe. W listopadzie 2018 r. miała miejsce pierwsza wizyta studyjna strony mołdawskiej w Polsce. Reprezentanci kraju beneficjenta przebywali w Komendzie Głównej Policji, Centrum Szkolenia Policji i Szkole Policji w Katowicach, gdzie zapoznali się z głównymi założeniami doboru do służby w Policji oraz ze specyfiką polskiego szkolnictwa policyjnego; zwłaszcza w obszarze bazy dydaktycznej i wykorzystania praktycznych metod szkolenia. Poza tym goście z Mołdawii, na przykładzie jednej z komend garnizonu stołecznego, mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką działania jednostki wykonawczej polskiej Policji.

     Ostatnia wizyta studyjna była drugim spotkaniem w Polsce. Tematem przewodnim był dobór policjantów na stanowiska dydaktyczne oraz przygotowanie nauczycieli policyjnych do realizacji procesu kształcenia słuchaczy w szkołach policyjnych. Poza tym w programie wizyty przewidziano zagadnienia dotyczące głównych założeń kształcenia policjantów wykonujących zadania dyżurnego oraz dzielnicowego a także pobyt w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i Szkole Policji w Katowicach.

     Dzięki tego typu spotkaniom, które mają charakter roboczych działań projektowych, istnieje możliwość wymiany doświadczeń, poznania oczekiwań beneficjenta, a także zaprezentowania sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk stosowanych w polskiej Policji.

mł. insp. G. Winnicki/ZIP

zdjęcia: sierż. szt. Karyś/SDDiP