Wystąpienia przed kamerą - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wystąpienia przed kamerą

Data publikacji 15.02.2019

W dniach 11 - 15 lutego w Centrum Szkolenia Policji odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo - informacyjnej w Policji, oznaczona symbolem OPM - 1/19.

     W czasie kursu swoje umiejętności doskonaliło 12 policjantów. Funkcjonariusze m.in. analizowali regulacje prawne warunkujące pracę oficera prasowego, wypracowywali listę zaleceń dotyczących sposobu zachowania się podczas wypowiadania się przed kamerą, a także uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych z tego zakresu. Udział w kursie z pewnością przyczynił się do podniesienia umiejętności praktycznych i teoretycznych niezbędnych do rzetelnego i profesjonalnego prowadzenia polityki informacyjnej, utrzymywania kontaktów i współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz budowania pozytywnego wizerunku Policji. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.

nadkom. Marceli Śmiałek/ZSP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS