Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działalności wydawniczej i poligraficznej CSP w 2018 r.

Data publikacji 04.02.2019

Podczas odprawy Wydziału Wydawnictw i Poligrafii, w obecności Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Gołąbek, podsumowano działalność wydawniczą i poligraficzną w 2018 r. Wśród wydanych tytułów znalazły się publikacje książkowe, kolejne numery „Kwartalnika Policyjnego” – czasopisma CSP, materiały dydaktyczne oraz materiały pomocnicze do kursów specjalistycznych, jak również wydawnictwa na rzecz Komendy Głównej Policji oraz innych służb ochrony porządku prawnego.

     W ramach działalności poligraficznej wykonano łącznie kilkaset tysięcy egzemplarzy różnego rodzaju druków, w tym m.in.: testów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów do Policji, testów egzaminacyjnych, druków procesowych i formularzy wykorzystywanych w procesie dydaktycznym, świadectw, dzienników szkolenia, ksiąg ewidencyjnych, abonamentów żywnościowych, teczek z nadrukiem, plansz dydaktycznych, plakatów, dyplomów, zaproszeń i innych.

     Istotną część działalności w 2018 r. stanowiła też obsługa poligraficzna przedsięwzięć spoza planu szkoleń, w tym m.in. turniejów, kół zainteresowań prowadzonych przez zakłady dydaktyczne, Dni Otwartych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, Święta Policji, Mistrzostw Policji w Judo, XVIII Finału Kynologicznych Mistrzostw Polski, I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych, akcji charytatywnych organizowanych przez kadrę dydaktyczną oraz słuchaczy, Dnia Edukacji Narodowej, wystawy „100 lat służby dla Niepodległej” przygotowanej w ramach harmonogramu obchodów 100-lecia Policji.

     Wśród zadań priorytetowych w tym obszarze na 2019 r. wskazano wydanie materiałów dydaktycznych i materiałów pomocniczych do kursów specjalistycznych będących w tzw. opiece merytorycznej CSP, a także opracowanie i przygotowanie do wydania publikacji związanej ze zbliżającym się 30-leciem Centrum.

oprac. WWiP