Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O zabezpieczeniach dokumentów – na szkoleniu zawodowym podstawowym

Data publikacji 01.02.2019

Program szkolenia zawodowego podstawowego przygotowuje policjanta do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowiskach w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych oraz w oddziałach prewencji Policji. Słuchacze szkolenia oznaczonego symbolem SZP-1B/19, którzy podjęli naukę w Centrum Szkolenia Policji, właśnie zaczynają poznawać tajniki policyjnego rzemiosła. Jedną z wielu czynności, które muszą opanować podczas szkolenia, jest legitymowanie osób.

     Niezwykle istotnym aspektem legitymowania osób jest umiejętność weryfikowania autentyczności dokumentów związanych z ustalaniem tożsamości. W Centrum Szkolenia Policji kształceniem z tego zakresu zajmuje się kadra dydaktyczna Zakładu Szkoleń Specjalnych. Wykładowcy uczą słuchaczy, jak rozpoznawać i identyfikować zabezpieczenia stosowane na dokumentach związanych z ustalaniem tożsamości, a także techniki ich fałszowania. Podczas zajęć dydaktycznych nauczyciele korzystają z prezentacji multimedialnych oraz dokumentów i wzorów dokumentów potwierdzających tożsamość, w tym również materiałów przekazywanych przez instytucje, z którymi Centrum Szkolenia Policji współpracuje na co dzień, takie jak Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Nieodzownym (i dla wielu słuchaczy najciekawszym) elementem zajęć jest możliwość obserwacji zabezpieczeń ukrytych przed okiem nieuzbrojonym, a widocznych dopiero po oświetleniu dokumentu światłem ultrafioletowym.

     Dzięki wysiłkom naszej kadry dydaktycznej młodzi funkcjonariusze zdobywają wiedzę i umiejętności, które później będą mogli wykorzystać w trudnej policyjnej służbie. Poniżej przedstawiamy krótki fotoreportaż z zajęć, które przeprowadził sierż. szt. Marcin Dąbrowski, pełniący służbę w Zakładzie Szkoleń Specjalnych.

 


podinsp. Jarosław Piotrowski/ZSS
zdj. Mariusz Mazewski/ZSS